Polityka prywatności

 

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).

 

Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Niniejszą Polityką Prywatności objęty jest każdy, kto dokonał na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sand-invest.pl jakiejkolwiek czynności, która wymagała podania danych osobowych lub kontaktował się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej skierowanej pod adres e-mail info@sand-invest.pl lub telefonicznie na numer telefonu +48 661 479 595 lub +48 797 300 888

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SAND INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 5552124760, REGON: 385549561, KRS: 0000827296) z siedzibą w Chojnicach (89-600) przy ulicy Świętopełka 8/3. Można skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: info@sand-invest.pl lub telefonicznie pod numerem +48 661 479 595 lub +48 797 300 888.

 

2. Przekazywane dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania wysłane poprzez formularz kontaktowy, w tym realizacji usług dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności kontaktu i w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności podmioty podejmujące czynności wymagające przetwarzania danych osobowych w celach: przedstawiania ofert handlowych, podejmowania działań zmierzających do zawarcia i wykonania ewentualnych umów, prowadzenia działań marketingowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również podmioty powiązane z Administratorem kapitałowo lub osobowo.

 

3. W przypadku skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.sand-invest.pl lub wysłania wiadomości mailowej na adres: info@sand-invest.pl, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane w przypadku ich podania, w szczególności takie jak: adres, adres IP, nazwa firmy i NIP. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Państwo wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

5. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody i zaprzestania ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem.

 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

8. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą, a podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa lub odpowiedzi na zadawane zapytania.

 

Pliki Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi analitycznych, korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO. Zawierają m.in. nazwę strony internetowej, unikalny numer IP, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 

2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików i innych podobnych technologii
w urządzeniu końcowym oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 

3. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

 

4. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażono zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Mogą Państwo cofnąć zgodę, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Pamiętać należy, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Nawiązywanie kontaktu z Administratorem

 

Mają Państwo możliwość kontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli Nawiązując kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym Państwo udostępniają, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu z Państwem i obsługi zapytania.

 

Dane kontaktowe do Administratora

SAND INVEST Sp. z. o.o.

adres korespondencyjny: 89-600 Chojnice, ul. Świętopełka 8/3

adres e-mail: info@sand-invest.pl

nr telefonu: (+48) 661 479 595, (+48) 797 300 888